Solliciteer

Jan Lassche, is per 1 mei jl. met pensioen gegaan. Vanaf de aanleg is Jan betrokken geweest bij Recreatiegebied Park Hitland en de Golfbaan Hitland. Eerst namens de provincie Zuid-Holland en later, vanaf 1997, als directeur van het recreatieschap en de golfbaan.

Naast zijn werkzaamheden voor het recreatieschap en de golfbaan, is Jan ook jaren bestuurslid en penningmeester geweest bij de NVG en nam hij zitting in de commissie Management Onderhoud Golfbanen en de commissie Opleidingen. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd voor de tijd en energie die hij heeft gestoken in de NVG.

Als opvolger van Jan bij Hitland is Ton Aker 1 april jl. in dienst getreden als nieuwe directeur.